Rozliczenie bezgotówkowe

 

Rozliczenie bezgotówkowe bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Jeżeli posiadacie Państwo ważną polisę ubezpieczeniową nieruchomości, która obejmuje swoim zakresem szkody powstałe w wyniku zalania wodą, macie Państwo prawo przywrócić swoją nieruchomość do stanu sprzed powstania szkody na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do pokrycia wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z:

  • poszukiwaniem źródła wycieku;
  • osuszaniem nieruchomości;
  • zużyciem energii elektrycznej podczas pracy urządzeń osuszających;
  • odgrzybianiem chemicznym oraz ozonowaniem;
  • pracami remontowymi.

Za całość powyższych prac oraz czynności towarzystwo ubezpieczeniowe powinno rozliczyć się z poszkodowanym zgodnie z warunkami określonymi w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie lub na podstawie określonych limitów.

Bezgotówkowe rozliczenie usługi:

Z poszkodowanym podpisujemy pełnomocnictwo oraz cesję wierzytelności co pozwala nam załatwić wszelkie rozliczenia oraz formalności bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym z zakresu prac jakie wykonamy. Poszkodowany nie musi płacić za nasze usługi z własnych środków i czekać na ich zwrot przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odpowiedzialność finansowa:

W większości przypadków, nasza firma bierze pełną odpowiedzialność za rozliczenie finansowe z ubezpieczycielem z zakresu prac jakie wykonujemy. Oznacza to, że poszkodowany nie ponosi żadnego ryzyka finansowego w przypadku odmowy lub niedopłaty za pracę jaką wykonamy.

Jest to zapisane w umowie jaką podpisujemy przed rozpoczęciem prac. Wszelkie spory, reklamacje oraz dochodzenie roszczeń przechodzą na naszą firmę.

Chcemy jednak zaznaczyć, że decyzja o wzięciu pełnej odpowiedzialności za rozliczenie z ubezpieczycielem jest podejmowana indywidualnie po analizie polisy, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz przyczyny zalania.