Badania termowizyjne

 

Badania termowizyjne polegają na zobrazowaniu rozkładu temperatur na po­wierzchni badanego obiektu przy użyciu kamery ter­mowizyjnej. Pomiar temperatury odbywa się w sposób nienisz­czący i bezinwazyjny. Termowizja umożliwia pomiar rozkładu temperatury w czasie rzeczywistym na dużych powierzchniach ze znacznej odległości.

Termowizja w budownictwie zwykle stosowane jest w celu:

  • Badania stanu izolacyjności cieplnej budynków oraz sprawdzenia jakości wykonanych prac i zastosowanych materiałów;
  • Wykrywania nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, a w szczególności ogrzewania podłogowego;
  • Lokalizacji zawilgoconych przegród budowlanych;
  • Lokalizacji znajdującej się wewnątrz budynku instalacji wodnej, elektrycznej oraz grzewczej.