Jako Hydrobalans zależy nam na dostarczaniu możliwie najszerszego wachlarza rozwiązań technologicznych, dlatego dbamy o to, by nasza oferta stanowiła obszerny przekrój usług konserwacyjno-renowacyjnych dla obiektów dotkniętych zalaniem. Przeprowadzamy kompleksowe osuszanie budynków użytkowych oraz prywatnych mieszkań, które poprzedzone jest przez precyzyjne pomiary wilgotności oraz lokalizację przecieków z udziałem badania termowizyjnego. Procedurę wieńczy natomiast odgrzybianie i ozonowanie, którego celem jest ograniczenie rozwoju wszelkich mikrobów i przetrwalników.

Osuszanie budynków — oferta

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług. Korzystamy jedynie ze sprawdzonych metod opartych na zaawansowanym sprzęcie — wykonujemy próby ciśnieniowe, badania termowizyjne oraz pomiary wilgotności na podstawie temperatury punktu rosy. Używamy najwyższej jakości środków chemicznych do odgrzybiania i ozonowania. Lokalizacja przecieków obejmuje również instalacje podłogowe oraz przestrzeń izolacyjną.

Osuszanie budynków

Kompleksowa usługa mająca na celu poprawę stanu technicznego obiektu poprzez usunięcie przyczyn oraz skutków zalania lub powodzi. Osuszanie budynków to proces dostosowany do specyfiki indywidualnego przypadku. Precyzyjne pomiary pozwalają na dobór aparatury odpowiedniej do charakteru przedsięwzięcia.

Odgrzybianie i ozonowanie

Dezynfekcja pomieszczeń przy pomocy specjalistycznych środków chemicznych oraz aktywnego tlenu. Odgrzybianie i ozonowanie mają na celu eliminację wszelkiego typu pleśni oraz mikrobów — w rodzaju roztoczy, bakterii i wirusów — a także zapobieganie ich rozwoju w przyszłości. Idealne rozwiązanie dla mieszkań oraz budynków publicznych.

Pomiary wilgotności

Pełna diagnostyka, której celem jest ocena stanu technicznego obiektu pod względem obecności cieczy. Pomiary wilgotności wykonywane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń pozwalających na bezinwazyjna analizę klimatyczną pomieszczenia. Ocenie podlega również sprawność systemów wentylacyjnych i grzewczych.

Lokalizacja przecieków

Precyzyjny i bezinwazyjny proces skanowania powierzchni pod kątem ewentualnych usterek i nieszczelności. Lokalizacja przecieków to istotny element całej procedury osuszania, gdyż nierzadko pozwala usunąć pierwotną przyczynę zawilgocenia obiektu. Analizie podlegają również struktury izolacyjne budynku.

Badania termowizyjne

Procedury pozwalający w łatwy sposób zlokalizować instalacje grzewcze oraz elektryczne bez konieczności naruszania struktury ścian i podłóg. Badania termowizyjne to również efektywna metoda analizy struktur izolacyjnych oraz wykrywania wszelkich nieszczelności wynikających z wadliwych lub źle osadzonych elementów obiektu.

UWAGA!!!

Podczas wykonywania niezbędnych prac, firma hydrotaktyka stosuje unikalną technologię, za pomocą której demontaż płytek ceramicznych odbywa się bez ich uszkodzenia, dzięki czemu mogą być one ponownie zamontowane. Demontujemy płytki zarówno kwadratowe jak i prostokątne o długości krawędzi do 50cm. Większość konkurencyjnych firm osuszając strefę podposadzkową, przed wywierceniem otworów niszczy płytki podłogowe skuwając lub przewiercając się przez nie.