start_2

Firma HYDROBALANS zapewnia szeroki wachlarz pomiarów termicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Poprzez wykonanie diagnostyki termicznej budynku określamy rozkład temperatur oraz dokonujemy oceny jakości izolacji cieplnej.

Dysponujemy najnowocześniejszym, specjalistycznym sprzętem niemieckiej firmy TROTEC. Wszelkiego rodzaju pomiarów dokonujemy bezinwazyjnie nie uszkadzając przy tym struktury skanowanych powierzchni.

Do czynności jakie zwykle wykonujemy należą:

• wykrywanie mostków termicznych (nieszczelności obiektów budowlanych np. przy źle osadzonych drzwiach i oknach oraz przy wadliwej termoizolacji)

• badanie rozkładu temperatury instalacji C.O.

• lokalizacja ukrytych pod betonem instalacji hydraulicznych oraz elektrycznych

• lokalizacja przecieków w instalacji WOD-KAN oraz C.O., w tym ogrzewania podłogowego

• ocena jakości izolacji cieplnej